Klein Dantzig

 

 

 home

welkom

inschrijven

historie

organisatie

prikbord

100 jr Klein Dantzg

bestuur

tuinders

bouwcommissie

bomencommissie

natuurlijk tuinieren

voorterrein

van de imker

volkstuinenbeleid

fotorubriek

tuincommissie

waarnemingen

over de teek

praktisch

contact

zoeken

 

 

foto

van de werkgroep

natuurlijk tuinieren

Op deze pagina:

 

Actueel

> Keurmerk natuurlijk tuinieren voor KD met 3 stippen!

> Keuringsrapport voor het Nationaal keurmerk natuurlijk Tuinieren

> Maak een compostbak

> Border bij de winkel

> Beplanting rond Insectenmonument

Contact

Activiteiten

Natuurtips

Lezenswaardig

Verslagen

Archief

 

   

 

Werkgroep Natuurlijk tuinieren Klein Dantzig

 

07-10-2020 Arko Kuperus

 

 

Natuurlijk tuinieren


Natuurlijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Want de een kan niet zonder de ander. Vogels, egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten heb je nodig voor een gezonde tuin. Heel veel dieren zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. In het natuurlijk tuinieren zijn plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud erop gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren.

(Bron: AVVN)


Doelstelling

 

Doelstelling van het bestuur van Klein Dantzig en de Werkgroep Natuurlijk Tuinieren is het mogelijk te maken dat de natuur zich op Klein Dantzig optimaal kan ontwikkelen - in het algemene deel en liefst ook in de tuinen van de tuinders - en ook bezoekers van het park bewust te maken van van deze manier van tuinieren.
NB Wij zijn ons ervan bewust dat tuinders vrij zijn hun tuin naar eigen wensen in te richten.

Het uitdragen naar de tuinders van de kennis en ervaring opgedaan bij het werk voor het Keurmerk.

Het behalen en behouden van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren op het niveau van 4 stippen voor het algemene deel van het tuincomplex.

 


Praktisch

 

Om het natuurlijk tuinieren op Klein Dantzig te stimuleren/ te bevorderen bijvoorbeeld door het geven van workshops, het gebruik van compost van eigen tuin, het zeisen, het verarmen van de bodem langs de sloot om diversiteit van de begroeiing te stimuleren, de natuurlijke beplanting van de entree buiten het hek, de toepassing van biologische en insectvriendelijke beplanting rond het insectenmonument, plannen voor een diervriendelijk bosje naast de ingang, en diverse cursussen.

Het ondersteunen van andere werkgroepen en commissies om nieuwe plannen te realiseren met inachtneming van het natuurlijk tuinieren. Voorbeelden: stapelmuurtje in border voor de winkel; biologische bolletjes in het gras voor het clubhuis, alleen biologische producten in de winkel en in het clubgebouw.

Het informeren en begeleiden van tuinders over NT bij het algemeen werk. Voorbeelden: voorlichting tijdens koffiepauze als er nieuwe werkwijzen e.d. worden geïntroduceerd; de voorbereiding voor het zeisen.

Tuinders te informeren over de NT-aspecten van ons tuinpark.

 

De werkgroep heeft contact met andere tuinverenigingen om informatie te delen/ uit te wisselen en zo scherp te blijven op ontwikkelingen.

 

Communicatie

 

Wij zien voor de communicatie 3 doelgroepen:

 

1. AVVN/ Gemeente/ Bond van volkstuinders

De AVVN als de instantie die het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren kan uitreiken – een certificaat dat voor de Gemeente Amsterdam de natuurwaarde van ons park zal bevestigen.

 

2. Leden van Klein Dantzig

In ieder verenigingsblad minimaal 1 artikel m.b.t. een NT-onderwerp

In iedere nieuwsbrief die per mail verstuurd wordt een korte tip van 2-5 regels en een link naar het betreffende onderwerp

Lezingen en workshops

Website - https://www.kleindantzig.nl/prikbord/natuurlijktuinieren.html

Via de mededelingenborden en de prikborden voor de ramen van het Clubgebouw

En we informeren de tuinders zo nodig ook graag tijdens het Algemeen Werk

 

3. Bezoekers en leden

Deze groep wordt op zich wel onderkend maar communicatie naar deze groep heeft voor het bestuur nog geen prioriteit.

 

Contact

 

natuurlijktuinieren[at]kleindantzig.nl

 

Annelies Snijder, tuin 58
Nell Jansen, tuin115
Marie Reehorst, tuin 72
Marianne van der Rhee, tuin 44

Arko Kuperus, tuin 30

 

^


 

Actueel

 

> keurmerk natuurlijk tuinieren KD met 3 sterren

> Border bij de winkel

> Workshop composteren 03-10-20

> Beplanting rond Insectenmonument

 


 

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren voor volkstuinenpark Klein Dantzig

 

20 juni 2021 Volkstuinenpark Klein Dantzig in de Watergraafsmeer is zaterdag het officiële Keurmerk voor Natuurlijk Tuinieren uitgereikt. Ruud Grondel kon namens het Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen het park nu al drie stippen toekennen. Klein Dantzig hoeft niet op z’n lauweren te rusten, er kan nog een ster bij. Grondel benadrukte, dat volkstuinparken meer nog dan stadsparken bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit in de stad.

 

foto

 

‘Uw park heeft nu een voorbeeldfunctie in de stad. ‘ Prachtig ook, dat het volkstuinpark tegelijk is opgenomen in de nieuwe wandelroute Tuintrail Oost, die op 20 juni wordt geopend en de wandelaar langs de mooiste parken en tuinen van Oost voert, inclusief audiotour.

Stadsecoloog Geert Timmerman wees erop, dat alleen al het afschaffen van gif bij onkruidbestrijding nu leidt tot een enorme vergroting van de biodiversiteit. Er ontstaat daardoor een veel rijker bodemleven met meer insecten en daardoor weer meer vogels. Hem was direct al de ruime aanwezigheid van de gele ratelaar in het gras opgevallen zodat daar niet meer gemaaid hoeft te worden.

Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel is blij, dat Klein Dantzig nu definitief onderdeel is geworden van Park Frankendael. Het is vrij toegankelijk voor iedereen, maar dat mag niet leiden tot de teringzooi, die je vaak in parken aantreft. De volkstuinen moeten een oord van rust blijven naast het drukkere park ernaast.

Ook de nieuwe voorzitter van Klein Dantzig Mariken Tetteroo wees op het belang van rust, ruimte en geborgenheid in het volkstuinpark. De mensen moeten hier weer op adem kunnen komen. Je kunt hier genieten niet alleen van een rijke variatie planeten, kruiden en bloemen maar ook van de vele kleine diertjes als ransuil, egeltje en ijsvogel. Amsterdam telt op dit moment 10.000 verschillend soorten dieren. Dat mogen er nog best veel meer worden, vond stadsecoloog Timmermans

 

tekst en foto Jaap Kamerling

 

 

Het Keuringsrapport bij de beoordeling voor het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

 

Op 7 mei van dit jaar, volgend op het 2 jaar durende begeleidingstraject naar het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, is Klein Dantzig gekeurd door 2 keurmeesters (o.a. Roos Broersen die het traject begeleid heeft). Zij hebben bijgaande beoordeling, inclusief adviezen aan ons, gemaakt. Op basis van hun beoordeling is op 19 juni het Nationaal Keurmerk NT met de 3 stippen uitgereikt aan Klein Dantzig.

 

Klik hier om het rapport te lezen!

 


 

Border bij de winkel


08-10-2020 In september zijn leden van de werkgroep NT begonnen met de beplanting van de nieuwe border bij de winkel; dit is een deel van het plan voor de nieuwe inrichting van het voorterrein, om uiteindelijkhet terras voor de winkel te vergroten.
Het werk gebeurt in samenwerking met tuinders van het Algemeen werk.
Het grotendeels uitgebloeide bloemenveldje is opgeruimd en het appelboompje is gesnoeid.
Een aantal planten uit de border langs het tegelterras zal worden overgezet, zoals bijv. anemoon, wederik en rudbeckia.
Verder komen er nieuwe planten in, o.a. helenium, grassen, margriet en donkere sedum.
De planten worden in groepen geplant, om het onderhoud makkelijk te houden en om aansluiting te maken bij de middenborder. Tot slot gaan we bij het andere boompje een stapelmuurtje aanleggen.

 


 

De beplanting van de border rond het Insectenmonument


23-03-2020 Helaas kon de plantdag niet doorgaan, eerst door de nattigheid en toen door de coronabeperkingen. Omdat de planten de grond in moesten heeft de werkgroep Natuurlijk Tuinieren ze de afgelopen week geplant, in verschillende etappes en op gepaste afstand van elkaar. We hebben er met veel plezier aan gewerkt en kregen veel vragen en aardig commentaar van passerende tuinders en buurtbewoners. Hierbij een visuele impressie.

 

tekst en foto's Annelies Snijder

 

 

foto

 

^

 


 

Activiteiten

 

> workshop composteren

> insecten verblijf maken

 


 

foto

 

WORKSHOP COMPOSTEREN OP JE EIGEN TUIN

 

In de planning

 

 


 

Insectenverblijf maken

 

10 maart 2018, 13.00 tot 15.00 uur, Clubhuis Klein Dantzig


De Werkgroep Natuurlijk Tuinieren organiseert een middag waar we gezamenlijk insectenverblijven gaan maken, voor eigen gebruik of voor Klein Dantzig, dat mag je zelf weten.

Het is geen cursus, maar meer een gezellige middag waar we elkaar kunnen inspireren en adviseren.

Het idee van een insectenverblijf is dat we hiermee een nest- en rustplaats bieden aan insecten.

Door de verstedelijking worden deze plekken in de natuur steeds lastiger te vinden.

 

zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Insectenhotel#Doel

 

foto

 

De middag is kosteloos, je neemt je eigen materiaal mee.

Voor de mensen die geen tijd hebben om materiaal te verzamelen zullen wij zorgen dat er wat extra materiaal aanwezig is.

 

Neem liefst ook een frame mee waarbinnen je je verblijf gaat bouwen.

 

Bijvoorbeeld:

- een (deel van een) pallet
- een houten wijnkistje
- een zelf getimmerd frame
- een (oud) vogelnestkastje
- een leeg kratje

 

Neem ook materiaal mee voor de vulling:
- bamboe
- holle takken
- riet
- stukken massief hout (waar we gaten in gaan boren)
- houtwol
- houtsnippers
- schors
- dennenappels

 

Laat ons even weten of je komt op secretaris[at]kleindantzig.nl

 

We hopen jullie te zien op 10 maart!

 

Groeten

Nell en Hester

 

zie voor inspiratie: http://www.wildeweelde.nl/woonruimte-gezocht

 

Ter inspiratie en informatie hieronder nog wat pdf's om te downlaoden:

bijen en wespen

insectenhotel maken

insectenhotel maken 2

insectenhotel maken 3

 

^


 

Natuurtips

 

 

Maak een compostbak!

 

11-05-2021 Het voorjaar is een mooie tijd om een compostbak op te zetten. Al na een jaar kun je je eigen compost gaan gebruiken...mooie vruchtbare zwarte aarde. Hieronder lees je een eenvoudige beschrijving.

 

- Maak een hoop, een vat of een bak, of een cirkel van gaas
- Gooi voldoende gevarieerd materiaal op de hoop: tuinafval, bladeren en dunne takjes (10 cm lang)
- Dikke takken hou je apart: maak hiervan een takkenwal op je tuin
- Wissel de hoop af met keukenafval
- Hou de hoop vochtig: gooi er af en toe een emmer slootwater overheen
- Als de hoop vol is, rustig afwachten...en een nieuwe hoop ernaast beginnen

 

Compostmeesters

Wil je meer weten? Lees het document Composteren op KleinDantzig. Binnenkort zijn er ook twee Compostmeesters op de tuin aan wie je vragen kunt stellen: Harro van Weert en Nell Jansen.

 

> oproep, plaats egel-trapjes

> Help, m’n rozenstruik is impotent

> Zomersnoei

> Bladbemesting

 


 

Oproep tot het plaatsen van egel-trapjes

 

foto

 

01-12-2014 Hierbij het verzoek aan ieder met een vijver of met een plan om een vijver aan te schaffen om meteen een trapje met een flauwe helling in hun vijver te plaatsen.

Bij de middensloot (zie ook de foto hierboven) kan je zien hoe de trapjes geplaatst moeten worden. Het is belangrijk dat ze niet te steil in het water hangen en dat de egels er ook bij kunnen als het water laag staat. Ik heb intussen 41 trapjes langs de middensloot en de buitenrand geplaatst en ben samen met Harro nog bezig met drijvende eilanden.

 

Hans van Beek (foto Liesbeth Hemelrijk)

 

PS: Tip van Mirjam,

als je nog geen tijd hebt gehad als vijverbezitter, om een trappetje te maken, dan kun je ook volstaan met een stapeltje stoeptegels of zoiets langs de rand, die dan stevig genoeg is, en boven het water uitsteekt. Als het beestje er maar uit kan klauteren.

 


 

Help, m’n rozenstruik is impotent

 

09-2020 In De Correspondent staat een mooi artikel van Thomas Oudman, alleen de titel al. Graag willen we dat met je delen. Help, m’n rozenstruik is impotent. Hoe je tuin een paradijs wordt voor planten en dieren in nood.

> Help-mn-rozenstruik-is-impotent

 


 

Zomersnoei

 

08-2020 Fruitbomen vinden het fijn als ze licht en lucht krijgen. De vruchten kunnen zich dan beter ontwikkelen en de strijd met ziekten is voor de boom zo een stuk makkelijker, immers het vocht is er snel uit. Maar het is wel een beetje eng om zomaar in de boom te gaan knippen. Bijgaand filmpje kan je hierbij wellicht helpen.

> Zomersnoei

 


 

Bladbemesting

 

07-2020 Het is nu de tijd om de planten wat extra energie te geven. Middels bladbemesting kunnen de planten de extra energie via de bladeren direct opnemen en dus gebruiken. En het is heel eenvoudig om je eigen bladmest te maken. Bijvoorbeeld brandnetels in een emmer water een week laten gisten en dan vernevelen. Liefst in de avond. Op de volgende link wordt e.e.a. helder uitgelegd.

> Bladbemesting

 


 

Lezenswaardig

 

De werkgroep natuurlijk tuinieren is een informatiemap aan het maken die in het clubhuis komt te liggen. Deze stukken staan ook hieronder, u kunt ze downloaden door op de link te klikken.

 

> Logboek Natuurlijk Tuinieren 2017-2020
> Handout planten vermeerderen
> Handout Stapelmuren
> Handout Cursus Natuurlijk Tuinieren
> Verslag Cursus Natuurlijk Tuinieren

> Checklist natuurvriendelijke tuin

> Vlinders op Klein Dantzig

> Diervriendelijk tuinieren, Roos Broersen

> Composteren, Roos Broersen

> Bijen, wespen, hommels

> Natuurlijke vijanden

> Slakken

> Steen en dood hout

> Vijvertje

> Vlinders

> Wilde planten

> Ziekten en plagen

> Zelf compost maken

> Cursus Natuurlijk Tuinieren docx

> Verslag van de Cursus Natuurlijk Tuinieren docx

> Vlinders In De Tuin pdf

> Vlinderplanten docx

 

> Nieuwsbrief 2019-01.pdf

 

 

^


 

Verslagen

 

> eten uit de natuur

> egels uitgezet en egellezing

> verslag vogellezing

> verslag lezingen Ko Veltman

> verslag lezing insecten & natuurlijk tuinieren

 


 

Verslag workshop 'Eten uit de Natuur'

 

09-2015 Wies Teepe, bioloog en natuurgids, ontving een enthousiast groepje tuinders bij het Grote Clubhuis van Klein Dantzig. Ze vertelde hoe een plant eigenlijk in elkaar zit. Heel knap! Een plant kan ruiken! Een plant kan maatregelen nemen tegen vraat, door heel vies en bitter te zijn, maar een plant kan er ook voor kiezen om juist heel lekkere vruchten te hebben. Dan eten de vogels die op en verspreiden het zaad. Een plant kan regenereren. Als je er wat van afsnoeit, groeit-ie gewoon weer aan. Dat laatste wisten wij natuurlijk al, als tuinders, want we snoeien er jaarlijks driftig op los, maar op de manier waarop Wies het vertelt, groeit toch de bewondering voor die planten, die wij eigenlijk maar zo doodgewoon vinden. Uit respect voor die planten, en om ook nog voldoende voor de vogels over te laten, zijn er voor het wildplukken bepaalde regels opgesteld. Je mag maar één procent van elke plant plukken!!! Vroeger was wildplukken doodgewoon, zodra mensen hadden geleerd, welke planten allemaal eetbaar zijn, en welke onderdelen..., behoorde plantaardig voedsel ook tot ons menu. Wij zijn het eigenlijk een beetje verleerd, om al wandelend lekker op een bosje ´onkruid´ te knabbelen, maar mensen die uit zuidelijke streken komen, weten dat nog wel. Dat zien we hier ook, op ons tuincomplex..., dat er weleens, en soms tot ergernis..., wat wordt ´gewildplukt´ in onze tuinen. Wies vertelt dat ze nu eerst een wandeling met ons gaat maken, over ons complex, het algemeen groen en een klein stukje Frankendael, en daarna gaan we lekker proeven. Ze heeft al een heleboel potjes en flesjes met lekkers klaargemaakt. Allemaal geplukt uit de natuur. Gratis!

 

foto-foto

 

Op ons complex, te beginnen bij het algemeen groen rondom het Grote Clubhuis, is al heel wat eetbaars te vinden. Een hele lekkere is de meidoorn, bijvoorbeeld! Daarvan zijn zowel de bladeren, de bloemen als de bessen op verschillende manieren eetbaar! Lekker hoor, die bessen... Ze zijn nog lekkerder als de vorst erover is geweest. Dan wordt er suiker gevormd, een manier waarop de plant zich tegen vorst beschermt. Smakelijke antivries, dus. Maar ook de bloemen zijn eetbaar... vers door de sla, of gedroogd als thee. Het blad... In zijn algemeenheid kun je zeggen, dat van een plant alleen de jonge blaadjes smakelijk zijn. Die kun je rauw eten, door de sla, of in een groentensoepje, gedroogd als thee. Ouder blad wordt een beetje bitter... Het water stroomt ons al in de mond... Maar denk eraan, niet meer dan 1% plukken!!! Dat beloven we... En niet alle rode besjes die je ziet zijn eetbaar, pas op! Rozebottel wel..., maar taxus? Daar moet je voorzichtig mee zijn. De bes zelf is eetbaar, maar de pit is dodelijk giftig. Dus we proeven voorzichtig het gelei-achtige ´rokje´ van de pit af. Het is heerlijk zoet... We mogen van Marijke Claassen wat van haar taxus plukken. Zelf vindt ze het ook lekker. Dus die zien we volgend najaar wel snoepen van haar taxus...

Tegenover Marijke zit Titia. Daar kijken we even naar haar prachtige ginkgo-boom. Een boom uit de oertijd, bestand tegen zout, vorst, brand, een echte overlever... Dit is een vrouwtje, te zien aan de groene ballen die erin hangen. Die stinken als ze rijp en geel worden als een gek! Daarom plant men in de gemeente liever alleen mannetjes-ginkgo´s aan. Maar... die stinkende groene ballen zijn wel eetbaar... De Japanners hebben maling aan een vieze rottingslucht... Ze knijpen hun neus dicht als ze de vruchten pellen en verzamelen de noten, die in de vrucht zitten. Itadakimasu! Eet smakelijk!

 

foto-foto


In de grasstrook, waar gefaseerd wordt gemaaid, zitten wilde planten, die we voorheen kenden als ´onkruid´, die ook heel goed eetbaar zijn. Hondsdraf bijvoorbeeld, een heerlijk kruidig plantje, waarbij de blaadjes doen denken aan oregano, qua smaak. We plukken wat jonge blaadjes hondsdraf. Die gaan we straks fijnsnijden, en door een roomkaasje roeren, op een stokbroodje, jummie! Even verderop zien we smalle weegbree. Waar smaakt dat naar? Paddenstoelen! Heerlijk!

Daar nemen we ook wat van mee. Overdwars fijnsnijden en even roerbakken, een geklutst eitje erbij, en je hebt de lekkerste groente-omelet!

Eenmaal terug in het Grote Clubhuis zijn we gezellig samen gaan kokkerellen. Blaadjes snijden, omeletje maken, smeerseltjes maken... Wies had zelf al o.a. vlierbeslimonade mee, en een heleboel lekkere jams en geleitjes, kaas en stokbrood, crackertjes...We hebben thee gemaakt van jong braamblad, en we hebben een dik uur lang zitten proeven. Volgend jaar weer, hoor! Werd er geroepen.

 

Met smakelijke groet,

Mirjam

 

^

 


 

Egels uitgezet op 9 mei 2015

 

foto

(foto's Hans van Beek)

 

11-05-2015 De spreeksters van de stichting de Toevlucht hebben twee herstelde egels uitgezet in de fraaie tuin van Wabien. Liefst vijftien belangstellenden hebben de dieren zien wegschuiven in de begroeiing. De twee dames van de stichting waren trouwens best lovend over onze egeltrapjes, eilanden en vlotjes.

 

Het verstag over de egellezing kunt u hier lezen >

(Egellezing op Klein Dantzig door stichting de Toevlucht, verslag Hans van Beek)

 

^

 


 

Waarom zingen vogels eigenlijk?


30-04-2015 Vogels zingen om hun terroritorium aan te duiden, dit is hun plek waar ze eten, slapen en kinderen krijgen. Ook om vrouwtjes te lokken. Die vrouwtjes kiezen de mannetjes die het hardst, langst en mooist kunnen zingen. Ze willen geen slappelingen, om zodoende de beste nakomelingen te krijgen.

 

Hierboven een stukje uit het verslag van Mirjam, over de vogelexcursie van 26-04 op Klein Dantzig o.l.v. Jan Hinloopen. Lees het hele verslag >

 

 


 

Verslagen van de lezingen van Ko Veltman

 

De twee lezingen waren 28 september 2014


1] 'Ecologische verbindingszones. We maken deel uit van een ecolint, maar wat betekent dat nu precies... Over het belang van verbindingszones voor dieren en planten. Wat is Natura 2000, het ecolint van Amsterdam, de ecologische hoofdstructuur en de ecologische verbindingszones van Nederland. Met voorbeelden van het ecoduct bij Spanderswoud (bij Bussum) en het natuurgebied de Oostvaardersplassen zal nog duidelijker worden wat het belang van verbindingszones voor dieren en planten is.

Je kunt het verslag van deze lezing via deze link lezen.

 

2] Dieren in de winter. Hoe moeilijk hebben Nederlandse zoogdieren het in de winter. Of hebben zij het misschien helemaal niet moeilijk omdat zij zich prima hebben aangepast aan kou en voedseltekort?

Je kunt het verslag van deze lezing via deze link lezen.

 

^


 

Een stukje uit het verslag van de lezing:

Insecten & natuurlijk tuinieren


Bijen

 

28-08-2014 Honingbijen bestaan uit populaties van wel 40. tot 50.000 individuen... Ze hebben het hier goed, met al die lindes in de buurt. Ze bloeiden ongeveer drie weken geleden, dus half juni. En de linden geven honing af vanaf 16.00, bij temperaturen boven de 18°C, dus dan zie je daar allemaal bijen op zitten. Hij laat een plaatje van onze imker zien. Zelf is Ko ook imker. Daar worden vragen over gesteld, is dat eigenlijk niet gemeen, de honing weghalen en er suiker voor in de plaats geven? Ko zegt, dat je het met mate moet doen, goed afgestemd op wat het bijenvolk nodig heeft. Je moet heel goed opletten hoe de bijen reageren, ze voelen al veel langer dan het KNMI dat er onweer op komst is bijvoorbeeld, en zijn dan agressief, om hun nest te beschermen. Een goede imker werkt dan ook zonder handschoenen, omdat hij of zij dan fijngevoeliger met de bijen om kan gaan. Met handschoenen heb je de neiging om te ruw te zijn, en dat is niet goed voor het bijenvolk. Je moet elkaar goed verstaan. Een gezichtsbescherming draagt Ko wel, omdat hij nu eenmaal niet graag per ongeluk in zijn gezicht gestoken zou willen worden. In principe steekt een bij helemaal niet. Alleen als het nest bedreigd wordt. De bijen zijn nu eenmaal nodig voor de bestuiving, zonder bijen geen aardbeien of pruimen (of wat dan ook). Bijen worden bij ons in kasten gehouden. Vaak zie je meerdere etages kasten, dan kunnen er meer bijen worden gehouden. Zelf gebruikt Ko gevlochten bijenkorven. Die kun je zelf vlechten van Roggestengels. En hij laat ons een veldje rogge zien, in Lieke's tuin.

 

Mirjam

 

Het hele verslag kun je hier lezen.
De lezing was 11 juli 2014 en werd gegeven door Ko Veltman.

 


 

Archief

 

> inventarisatielijst planten 2015

> werkgroep natuurlijk tuinieren

> tips: bestrijden zonder gif

 

^


 

Er is een nieuwe inventarisatie (oktober 2015) van planten in het algemeen groen van Klein Dantzig. U kunt hier de docx bekijken.

 Straks een vogeltuin, een vlinderstrook en begroeide netten langs de wal? Natuurlijk tuinieren wint terrein op Klein Dantzig

03-06-2014 Er zijn veranderingen op komst op ons Klein Dantzig.

Na een winterlezing over natuurlijk tuinieren van Jan Pot, voorzitter en voorvechter van ‘natuurlijk tuinieren’ van tuinpark Ons Buiten en de behandeling van hetzelfde onderwerp op onze laatste ledenvergadering lijken de tuinders van Klein Dantzig steeds warmer te gaan lopen voor natuurlijk tuinieren.

Er is een Werkgroep Natuurlijk Tuinieren gevormd, die onlangs enthousiast voorstellen heeft geformuleerd in die richting.

Direct al wees de werkgroep enkele omstreden bestrijdingsmiddelen in de winkel aan, die weliswaar zijn toegestaan en overal te koop zijn, maar absoluut niet passen binnen het natuurlijk tuinieren.
Deze zijn vrijwel onmiddellijk verwijderd door de winkelcommissie.

De werkgroep gaat ook natuurvriendelijke kwekerijen opsporen en die aan de tuinders presenteren. En zij wil waarschuwen voor het gebruik van pesticiden, die bijvoorbeeld bijensterfte tot gevolg hebben. (Meer hierover op de website van Trosprogramma Radar en van Greenpeace)

Er wordt gedacht aan een Vogeltuin in de strook achter de werkplaats en ook aan een vlinderstrook langs de Boshoek.


Als het aan de werkgroep ligt wordt er over een poosje ook gefaseerd gemaaid. Het idee is om op de grasstrook langs het grachtje het gedeelte tussen grindpad en wilgen wel gewoon kort te blijven maaien maar de strook tussen wilgen en gracht nog maar twee keer per jaar. Op die strook kunnen wilde bloemen gezaaid worden. Een suggestie om tussen de wilgen fruitboompjes te planten waarvan passanten straks naar hartenlust fruit mogen plukken werd niet omhelsd door de groep omdat men toch hecht aan de mooie, rechtlijnige opzet met de wilgen.

Verder wordt gedacht aan natuurvriendelijke oevers langs het water bij de Hugo de Vrieslaan. De oevers daar zijn al behoorlijk vriendelijk maar met straks egeltrappetjes en begroeide netten erbij kan het allemaal nog aardiger. In het blad zullen interviews gaan verschijnen met tuinders, die al experimenteren met natuurvriendelijk tuinieren zodat andere tuinders gestimuleerd worden.


De komende tijd zullen fauna- en floraexperts gevraagd worden om lezingen en excursies te geven. Op 27 juni geeft Chris Barendse de aftrap om 19.00 uur bij het Grote Clubhuis met een praatje en wandeling, over de flora van Klein Dantzig. En op 11 juli om 19.00 uur houdt Ko Veltman een praatje met een wandeling over insecten.

In de werkgroep zitten op dit moment Angela Dekker (tuin 29), Hans van Beek (tuin 53), Liesbeth Hemelrijk (tuin 71), Mirjam (tuin 78) en Jaap Kamerling (tuin 27).


Wie ook belangstelling heeft is van harte welkom. Neem dan contact op met Mirjam via: secretaris[at]kleindantzig.nl


Jaap Kamerling / Mirjam

 

^

 Tips!


De werkgroep Natuurlijk Tuinieren gaat de tuinders tips geven over de bestrijding van hinderlijke ziektes en plagen, zonder dat daar giftige bestrijdingsmiddelen aan te pas komen. De tips komen van internet (met dank aan Mirjam) en worden as we speak door ondergetekend lid van de werkgroep zelf uitgeprobeerd. Aan het eind van het jaar zullen we onze bevindingen bekendmaken.Tip 1

 

Wat te doen tegen sterroetdauw op rozen.

 

Bijna elke rozenliefhebber lijdt eronder: sterroetdauw (een schimmelziekte) op het blad van de rozen, dat eerst zwarte vlekken krijgt en vervolgens geel wordt en afvalt, net zolang tot er geen blaadje meer aan de roos zit. Het jaar daarop is het hetzelfde liedje.

 

Wat is er tegen te beginnen? Allereerst zijn niet alle rozenrassen er even vatbaar voor, dus als je rozen koopt kun je resistente rassen uitzoeken. Ten tweede: een lichte en luchtige standplaats geven en elk jaar goed bemesten. Een gezonde plant is minder vatbaar voor ziektes. Ten derde: zorg voor onderbeplanting, die het opspatten van de sporen van de sterroetdauw tegenhoudt en last but not least: bespuit de rozen met heermoesthee.

Heermoes is het onkruid dat er uitziet als een kruising tussen een kaal kerstboompje en de staart van een boze kat. Het is overal te vinden. Hier volgt een van de vele recepten voor het maken van heermoesthee: laat de geplukte heermoes een nacht in een emmer water staan en kook daarna in vers water een pannetje vol 10 - 30 minuten. Vermeng het afgekoelde en gezeefde water uit het pannetje vervolgens met evenveel water uit de emmer, verdun het geheel circa 1:5 met schoon water en bespuit daarmee de rozen. Een beetje groene zeep in het water zorgt voor goede hechting aan de bladeren.


Een verdund heermoesaftreksel zou ook een goede bladbemesting zijn en kan eens in de drie weken worden toegepast. Veel succes!

De Werkgroep Natuurlijk Tuinieren

Liesbeth Hemelrijk (tuin 71)


^

 

© Klein Dantzig & webdesign Janet Witte

Volkstuinencomplex Klein Dantzig | Kamerlingh Onneslaan 19 | 1097 DE Amsterdam